» Tên đơn vị
- Tiếng Việt: Trung tâm đào tạo kỹ năng xã hội
    Viết tắt: TT ĐTKNXH
- Tiếng Anh: Center for training social skills

    Viết tắt: CTSS
» Loại hình : Trung tâm

» Thông tin đơn vị
- Điện thoại: (0274) 3.843.639
- Email: ctss@tdmu.edu.vn
-Website: ctss.tdmu.edu.vn
-Facebook: https://www.facebook.com/trungtamdaotaoknxh
» Cơ quan chủ quản: Trường đại học Thủ Dầu Một

    Tiền thân là Trung tâm thực hành và dịch vụ công tác xã hội thành lập ngày 05 tháng 05 năm 2015 căn cứ quyết định số 72/2009/QĐ-UBND ngày 23/10/2009. Trung tâm thực hành và dịch vụ công tác xã hội được đổi tên thành Trung tâm phát triển công tác xã hội vào ngày 29/09/2015.

    Trung tâm phát triển công tác xã hội là nơi cung cấp các dịch vụ xã hội và đầu mối liên kết sâu rộng với các trung tâm,cơ sở xã hội trong và ngoài tỉnh Bình Dương, đáp ứng nhu cầu  thực hành, thực tập cho sinh viên tại các cơ sở xã hội chính thống và có uy tín. Đồng thời phát triển chương trình giảng dạy kỹ năng xã hội dành cho sinh viên, học viên trong và ngoài trường đại học Thủ Dầu Một đã có hơn chục ngàn lượt học viên đã hoàn thành và được cấp chứng nhận.

    Trung tâm đào tạo kỹ năng xã hội hướng đến là nơi đào tạo kỹ năng có uy tín và chất lượng từ nay cho đến năm 2020. Trung tâm đặt mục tiêu sẽ đào tạo và cấp chứng chỉ cho hơn 20.000 học viên là sinh viên trong tỉnh Bình Dương nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung, làm hành trang vững chắc cho các em khi rời ghế nhà trường.

    Ngoài các kỹ năng xã hội thì trung tâm sẽ tập trung mở rộng phát triển công tác xã hội ở mức tốt nhất. Đồng thời sẽ liên kết, tổ chức và tham gia vào hoạt động cùng với các trung tâm đã kết nghĩa, cơ sở có liên quan nhằm  đẩy mạnh  các hoạt động xã hội giúp ngành công tác xã hội được mở rộng và quy mô.