» Tên đơn vị
- Tiếng Việt: Trung tâm đào tạo kỹ năng xã hội
    Viết tắt: TT ĐTKNXH
- Tiếng Anh: Center for training social skills

    Viết tắt: CTSS
» Loại hình : Trung tâm

» Thông tin đơn vị
- Điện thoại: (0274) 3.843.639
- Email: ctss@tdmu.edu.vn
-Website: ctss.tdmu.edu.vn
-Facebook: https://www.facebook.com/trungtamdaotaoknxh
» Cơ quan chủ quản: Trường đại học Thủ Dầu Một

Trung tâm Đào tạo kỹ năng xã hội là nơi cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng xã hội và các chương trình ngoại khóa với sứ mệnh phụng sự cộng đồng, cụ thể:

- Nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng xã hội theo hình thức liên kết đào tạo, thực hành và trãi nghiệm các hoạt động liên quan đến kỹ năng bằng hình thức mô phỏng các tình huống thực tế;

- Triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn về kỹ năng xã hội cho sinh viên trường đại học Thủ Dầu Một và các cơ sở, tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

- Thành lập, quản lý các câu lạc bộ sinh viên mang tính phục vụ cộng đồng và hỗ trợ giáo dục;

- Tổ chức hoạt động và quản lý Phòng Tham vấn Tâm lý học đường là một đơn vị trực thuộc Trung tâm Đào tạo kỹ năng xã hội.