TỔNG QUÁT


Bước vào năm nhất đại học, chúng ta đang khởi đầu một hành trình mới. hành trình đòi hỏi rất cao sự thích nghi và nổ lực của mỗi cá nhân. Học đại học là như thế nào? Có giống như những năm tháng là học sinh? Bạn đã chuẩn bị hành trang cho mình đầy đủ để bắt đầu thực hiện những ước mơ xây dựng bấy lâu của mình.
⇒ TT.PTCTXH đào tạo các lớp KN học tập bậc đại học nhằm hỗ trợ học viên nắm bắt những kiến thức, kỹ nằng cần thiết khi học tập trên môi trường đại học

MỤC TIÊU


- Sau khóa học, học viên được trang bị những kỹ năng, phương pháp cơ bản để SV vận dụng trong môi trường học tập đại học.
- Vận dụng được kỹ năng tìm kiếm tài liệu vào việc học tập.
- Trang bị cho sinh viên khả năng học tập linh hoạt.

LỢI ÍCH TỪ KHÓA HỌC


→ Rèn luyện được các kỹ năng cần thiết trong quá trình học đại học

→ Chọn lọc thông tin, tài liệu một cách khoa học

→ Vận dụng các phương pháp(SWOT.), công cụ học tập hiện đại

→ Tiếp thu, chia sẻ các kiến thức thực tế từ giảng viên dầy dặn kinh nghiệm

THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ


► Thời gian :
    + 15 tiết
    + Mỗi khóa học 5 buổi
    + Mỗi buổi học 3 tiết

► Chi Phí : 400.000VND/khóa