TỔNG QUÁT


- Bạn biết thương hiệu cá nhân là gì không?
    + Thương hiệu cá nhân là một tính cách riêng có thể thúc đẩy một nhóm đối tượng công chúng nào đó cảm thấy thích thú với giá trị, cũng như chất lượng mà tính cách đó thể hiện.

- Bạn có biết để thực sự thành công trong công việc việc đầu tiên các nhà doanh nghiệp phải làm gì bạn biết không?
    + Để luôn được thàn công trong công việc các nhà doanh phải tạo cho mình một thương hiệu cá nhân của riêng từng doanh nghiệp.
    + Sau khi thương hiệu cá nhân đã có thì công việc của các nhà doanh nghiệp mới phát triển.

- Có khi nào bạn trở thành một đề tài để người khác đề cập tới chưa ?
    + Nếu như chưa thì xin mời bạn đến với chúng tôi TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI sẽ giúp bạn xây dựng được hình ảnh cá nhân một trong những kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống.

MỤC TIÊU


+ Được tầm nhìn rộng
+ Hiểu biết thêm bản thân

+ Nâng cao tính tự học hỏi
+ Giúp bạn luôn suy nghĩ

+ Thay đổi tư duy
+ Chính trực

+ Hạnh phúc, đam mê , chia sẻ 
=> Xây dựng thương hiệu cá nhân đích thực.

LỢI ÍCH TỪ KHÓA HỌC


+ Quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân là hành trình hướng tới cuộc sống hạnh phúc và thành công. Trong quá trình xây dựng hình ảnh và tác phong, bạn thể hiện rõ nét nguồn năng lượng tích cực và luôn phản ảnh con người thật. Quá trình này cần được xây dựng một cách hệ thống, đích thực và toàn diện theo công thức sau.
+ Xây dựng thương hiệu cho chính mình.

+ Có khả năng ảnh hưởng đến mọi người để họ chấp nhận bạn là ai theo cách mà bạn mong muốn dựa trên những điểm mạnh, những giá trị, những mục tiêu và những cá tính riêng của bạn.
+ Thương hiệu cá nhân là sự hòa hợp của mơ ước, mục đích sống, các giá trị, niềm đam mê, năng lực, nét độc đáo, tài năng, chuyên môn, đặc điểm và sở thích của bạn.

THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ


► Thời gian :
    + 15 tiết
    + Mỗi khóa học 5 buổi
    + Mỗi buổi học 3 tiết

► Chi Phí : 400.000VND/khóa