TỔNG QUÁT


    Công việc, uớc mơ, hoài bảo của bạn đã và đang thực hiện như thế nào? Nếu thực hiện bạn thực hiện ra sao hay nó còn là một suy nghĩ hỗn độn trong đầu bạn? Bạn hãy đến với chúng tôi,  hỗ trợ bạn khi thực hiện các hoạt động sẽ có mục tiêu, kế hoạch cụ thể để sắp xếp thời gian thực hiện một cách hợp lý nhất thông qua đào tạo các lớp Kỹ năng Đặt mục tiêu, lập kế hoạch, quản lý thời gian.

MỤC TIÊU


→ Xây dựng được mục tiêu cho bản thân.
→ Lập được kế hoạch ngắn hạn, dài hạn.(thời gian biểu).
→ Sắp xếp, phân bổ thời gian họp lý.
→ Thái độ nghiêm túc.

→ Áp dụng được các công cụ, phương pháp: SMART, 5W1H2C5M.
    => Sinh viên thực tế áp dụng lên kế hoạch thực hiện mục tiêu của bản thân.

LỢI ÍCH TỪ KHÓA HỌC


→ Học viên làm việc dựa trên mục tiêu, kế hoạch và phân bổ thời gian hợp lý.
→ Thực hành, vận dụng kiến thức kỹ năng thực tế trên lớp học.
→ Sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại.
→ Trải nghiệm, chia sẻ kiến thức thực tế từ phía giảng viên đảm bảo chất lượng.

THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ


► Thời gian :
    + 15 tiết
    + Mỗi khóa học 5 buổi
    + Mỗi buổi học 3 tiết

► Chi Phí : 400.000VND/khóa