TỔNG QUÁT


Mỗi cá nhân chỉ có thể thực hiện công việc trong một số lĩnh vực và không thể thực hiện công việc trong mọi lĩnh vực. Nếu kết hợp khả năng của từng thành viên và tạo thành một nhóm thì công việc được thực hiện sẽ dễ dàng hơn. Làm việc theo nhóm sẽ tập trung được khả năng của từng người, giúp họ bổ sung các khiếm khuyết cho nhau để hoàn thành công việc tốt hơn.

=> Làm việc theo nhóm không chỉ quan trọng đối với sự phát triển của từng cá nhân hay những nhóm khác nhau trong xã hội mà còn quan trọng đối với cả một quốc gia và rộng hơn nữa là toàn thế giới.

MỤC TIÊU


► Bổ xung cho bản thân có thêm nhiều kiến thức để đạt được hiểu quả cao trong công việc

► Biết ưu điểm của bản thân, các thành viên trong nhóm để có cách phân chia công việc cụ thể và tạo sự đoàn kết giữa các thành viên trong nhóm

► Tự tin trong quá trình làm việc nhóm, biết lắng nghe và chọn lọc ý kiến

► Có khả năng tạo lập nhóm phù hợp với bản thân và các thành viên trong nhóm

LỢI ÍCH TỪ KHÓA HỌC


► Giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và có hiệu quả (từ việc làm việc nhóm)

► Biết cách phối hợp với mọi người cùng làm việc với nhau để có kết quả tốt

► Luôn thành công trong mọi công việc,biết chọn lọc thông tin và biết lắng nghe người khác nói

THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ


► Thời gian : 15 tiết
    + Mỗi khóa học 5 buổi
    + Mỗi buổi học 3 tiết

► Chi Phí : 400.000VND/khóa