TỔNG QUÁT


Bạn đã chuẩn bị vững kiến thức, nhưng không biết cách nào thuyết phục hay trình bày về một ý tưởng hay kế hoạch của mình đã gầy công xây dựng hay cách thuyết trình, trình bày của mình không đủ lấy được lòng tin từ người khác.

 =>Bạn hãy đến với khóa Kỹ năng Thuyết trình, trình bày của chúng tôi, sẽ rèn luyện những kỹ năng cần thiết nhất từ những bước cơ bản và theo chuẩn chung đã được đặt ra.

MỤC TIÊU


- Học viên nắm bắt các quy trình từ cơ bản đến năng cao của một bài thuyết trình

- Thiết kế được một bài thuyết trình theo quy trình TOPP

- Tự tin và có cách mở đầu, dẫn dắt vào bài thuyết trình ấn tượng

- Thể hiện thành công ý tưởng của mình về bài thuyết trình và thuyết phục người nghe

- Khởi đầu cho sự thành công

LỢI ÍCH TỪ KHÓA HỌC


→ Được trang bị những kiến thức kỹ năng phù họp, tự tin thể hiện

→ Dễ dàng thuyết phục người khác, tạo dấu ấn riêng với mọi người

→ Có một công việc tốt và sự thành công trong công việc cũng như cuộc sống

→ Sử dụng phương pháp hiện đại để hỗ trợ trong quá trình học tập

THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ


► Thời gian :
    + 15 tiết
    + Mỗi khóa học 5 buổi
    + Mỗi buổi học 3 tiết

► Chi Phí : 400.000VND/khóa