TỔNG QUÁT


Trong xu thế của sự phát triển và hội nhập, mỗi cá nhân cần trở nên khác biệt, hiểu chính bản thân mình hơn để có thể hội nhập và phát triển tốt đồng thời vẫn giữ được những giá trị cốt lõi và đặc thù riêng của mỗi cá nhân.

=> Kỹ năng khám phá và phát triển bản thân luôn được xem là một trong những kỹ năng quan trọng của xã hội hiện nay.

MỤC TIÊU


- Kỹ năng này sẽ cung cấp cho sinh viên đầy đủ kiến thức:
    + Kỹ năng
    + Thái độ

- Trong đó: Sinh viên nhận biết được các lý thuyết và công cụ để khám phá và phát triển bản thân

- Giúp mỗi cá nhân hiểu rõ hơn chính bản thân mình

- Thúc đẩy được những tiềm năng bên trong phát triển được mỗi cá nhân từ đó giúp ích cho cộng đồng cùng phát triển

- Sinh viên thấu cảm và chấp nhận sự khác biệt của người khác

LỢI ÍCH TỪ KHÓA HỌC


+ Biết được các khái niệm :
    • Bản thân là gì?
    • Khám phá và phát triển bản thân là gì?
+ Nhận thức và Thấu hiểu bản thân
+ Xác định điểm mạnh – điểm yếu
+ Xác định Ước mơ – hoài bão
+ Định hướng nghề nghiệp tương lai

+ Biết và tìm hiểu thêm các phương pháp bổ trợ cho việc khám phá bản?
    • Tìm hiểu về tháp Maslow
    • Tìm hiểu về bánh xe cuộc đời
    • Tìm hiểu về phương pháp DISC
    • Mô hình Cửa sổ Johari
    • Mô hình 7 loại hình trí thông minh

THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ


► Thời gian :
    + 15 tiết
    + Mỗi khóa học 5 buổi
    + Mỗi buổi học 3 tiết

► Chi Phí : 400.000VND/khóa