[ THÔNG TIN GIẢNG VIÊN 4 ] TUYÊN DƯƠNG GIẢNG VIÊN XUẤT SẮC


Lớp kỹ năng xuất xắc đạt số điểm cao nhất khóa vừa qua, không biết lớp kỹ năng của giảng viên này có điều gì thu hút sự tham gia của sinh viên lớn đến thế?

Giảng viên : Nhâm văn sơn

Một giảng viên đầy nhiệt huyết có khả năng thiết kế và ứng dụng đa dạng các phương pháp huấn luyện trong chương trình, phù hợp với từng đối tượng học viên tham gia, nhằm đem đến cho học viên sự thoải mái và hấp dẫn người học, học viên dễ tiếp thu, dễ nhớ, thực tế và ứng dụng được các kỹ năng và kiến thức cần thiết ngay cho công việc và học tập.”