THÔNG BÁO THAY ĐỔI LOGO VÀ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG XÃ HỘI - ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT


THÔNG BÁO THAY ĐỔI LOGO VÀ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG XÃ HỘI - ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Trung tâm Đào tạo kỹ năng xã hội – trường Đại học Thủ Dầu Một xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, đồng hành của Quý đối tác, khách hàng trong suốt những năm vừa qua. Để phù hợp với chiến lược phát triển của trường Đại học Thủ Dầu Một trong giai đoạn mới, Trung tâm Đào tạo kỹ năng xã hội trân trọng thông báo đến Quý đối tác, Quý khách hàng về việc thay đổi nhận diện thương hiệu kể từ ngày 10/11/2022.

Việc thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu sẽ mở đầu cho chiến lược cải cách mạnh mẽ nhằm nâng tầm các hoạt động đào tạo kỹ năng dành cho doanh nghiệp, sinh viên, đẩy mạnh hơn các dự án phục vụ cộng đồng theo định hướng phát triển của trường Đại học Thủ Dầu Một.

Với ý nghĩa này, Trung tâm Đào tạo kỹ năng xã hội hi vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý đối tác, Quý khách hàng trong tương lai.