[HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY] CÔNG TY TNHH OPTIMUS PACKAGING (VIỆT NAM)


Đào tạo kỹ năng cho nhân viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với các doanh nghiệp. Với việc thành thạo các kỹ xã hội, nhân viên sẽ hoàn thành công việc được giao nhanh chóng và hiệu quả hơn. vừa qua trung tâm đã hợp tác với CÔNG TY TNHH OPTIMUS PACKAGING (VIỆT NAM) để tổ chức hoạt động về tập huấn kỹ năng làm việc nhóm cho cán bộ tại công ty. Khóa tập huấn diễn ra thành công và vui vẻ