TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT VINH DƯ KHI LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ ĐƯỢC BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (LĐ-TBXH) ÔNG ĐÀO NGỌC DUNG TRAO TẶNG BẰNG KHEN “ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG LĨNH VỰC CÔNG TÁC XÃ HỘI”


Sáng 24/3/2019, tại TP Hồ Chí Minh ,Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 3, năm 2019.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí phấn khởi

Trung tâm Đào Tạo Kỹ Năng Xã Hội trường đại học Thủ Dầu Một vinh dư khi là một trong những đơn vị được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) Ông Đào Ngọc Dung trao tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực công tác xã hội” .

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ông Đào Ngọc Dung trao bằng khen cho các tổ chức có thành tích thi đua xuất sắc trong lĩnh vực công tác xã hội.

Về phương hướng, mục tiêu trong giai đoạn tới, Trung tâm sẽ xây dựng ,tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua, phát triển kỹ năng cho sinh viên, cũng như các  nội dung giao ước thi đua trong đơn vị.

Đồng thời, tiến hành tổ chức kiểm tra, đánh giá, tiếp tục nhân rộng ,động viên tinh thần và tạo không khí phấn khởi phát huy những thành tích đã đạt được; phấn đấu xây dựng trung tâm Đào Tạo Kỹ Năng Xã Hội trường đại học Thủ Dầu Một là tổ chức xã hội vững mạnh.