KN Giao Tiếp Thành Công Nơi Công Sở 08


Lớp kỷ năng Giao Tiếp Thành Công Nơi Công Sở 08 do ths. Hồ Minh Thiện

 Phụ trách

Với 30 bạn học viên đầy năng động

Trai thanh

 

Nữ tú

Không thể thiếu là người lái đò vui vẽ này

“Tôi rất nghiêm khắc các bạn ạ”

“Tôi nhắc lại tôi rất nghiêm khắc”

“Em không nghĩ thế thầy ơi”

“Trừ điểm nhé”

“Hãy học tập thật nghiêm túc, và chơi hết mình với tôi”