Lớp KN Đặt mục tiêu, lập kế hoạch, quản lý thời gian


Lớp kỹ năng Đặt mục tiêu, lập kế hoạch, quản lý thời gian do thS. Vũ Thị Ngọc Bích  phụ trách

Quá trình học tập của  20 học viên  thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp, gây ấn tượng, với các hoạt động thú vị , không khi vui tươi và đầy năng động

Các hoạt động mang lại nhiều tiếng cười giúp học viên tiếp thu nhanh chóng lượng kiến thức với sự hướng dẫn tận tình của chuyên gia.

Chuyên gia hướng dẫn học viên tiếp cận với các công cụ hỗ trợ

Tác phong không phải là tố chất tự nhiên mà là sản phẩm của quá trình trải nghiệm, học tập, nhất là hình thức tự học, “vừa làm vừa học.” Nguyên tắc học tập là phải chủ động, chọn lọc, sáng tạo, cái gì tốt đẹp thì ta trân trọng ghi nhận, tiếp thu, cái gì xấu kém thì cần thải loại”