HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐỔI MẬT KHẨU


Bước 1:

    Truy cập trang cá nhân của học viên, sau khi đã đăng nhập thành công, click vào biểu tượng chìa khóa trên thanh menu để thực hiện việc đổi mật khẩu.

Bước 2:

    Trang cập nhật mật khẩu xuất hiện, nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận nhận lại mật khẩu mới vào 3 ô xuất hiện. Sau khi nhập xong bấm vào nút lưu để cập nhật.

Bước 3:

    Một hộp thoại xuất hiện thông báo tình trạng cập nhật thành công hoặc thất bại. Nếu thành công, bấm vào nút quay lại để trở về trang cá nhân. Nếu thất bại, vui lòng làm lại từ bước 1.