HƯỚNG DẪN SINH VIÊN XIN NGHỈ PHÉP


Bước 1:

    Sinh viên sau khi đăng nhập vào trang cá nhân, click vào biểu tượng xin nghỉ phép trên thành menu để đến trang nhập thông tin.

Bước 2:

    Trang nhập thông tin hiện ra, sinh viên chọn lớp, chọn ngày và nghi lý do xin nghỉ. Sau đó nhấp vào nút xác nhận nghỉ để hoàn tất bước 2.

Bước 3:

    Sau khi điền thông tin thành công, sinh viên click vào nút Quản Lý Đơn Xin Nghỉ Phép trên thanh menu để đến trang quản lý ngày nghỉ.

Bước 4:

    Tại đây, sinh viên có thể xem trạng thái và chi tiết các lớp mà mình nghỉ. Ví dụ một số trạng thái như: Đang chờ xác nhận, đã xác nhận nhưng còn thiếu đơn, hợp lệ, không cho nghỉ..v.v.