HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP


Bước 1:

 Truy cập vào trang http://ctss.tdmu.edu.vn/ . Sau đó click vào nút đăng nhập ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 2:

    Nhập tài khoản và mật khẩu chính là mã số sinh viên. Sau đó bấm vào nút đăng nhập.