HƯỚNG DẪN LÀM PHIẾU KHẢO SÁT


Bước 1: Đăng nhập.

Bước 2: Chon nút khảo sát

Bước 3: Chọn lớp khảo sát

Bước 4: Tiến hành làm khảo sát.
- Thông tin lớp học và hướng dẫn thực hiện khảo sát

- Phần 1: Đánh giá theo các mức độ 

- Phần 2: Ý kiến cá nhân

Bước 5:Hoàn thành khảo sát. Nhấn vào nút đánh giá và hoàn thành khảo sát